Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag. Siden 2014 har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen etter våre tjenester har økt betydelig de siste årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen BPA-drakt, nemlig BPA Nord AS. Velkommen til oss!

SJEF I EGET LIV?

BPA-assistent hjelper bruker i rullestol fra transport til aktivitet med rulleski-kjelke.

På Ankenes, like utenfor Narvik, bor søstrene Eva (40) og Line (44) Grønvold. De har begge den arvelige sykdommen Dystrofi Myotonica, en sykdom som blant annet fører til svakhet i musklene, problemer med balansen, svekket lungekapasitet og lavere energinivå. Et friere liv med BPA!

BPA-assistent viser omsorg for ung bruker i rullestol
“BPA gir meg frihet – mulighet til å gjøre det jeg vil, når jeg vil – uavhengig av andre instanser.

Det er helt sjef!

Kristian med BPA-ordning i Harstad.
BPA-assistent viser omsorg for ung bruker i rullestol
“Jeg elsker at jeg kan få være min egen sjef. BPA Nord har gitt meg den stabiliteten og friheten jeg behøver slik at jeg bare kan tenke på å leve livet mitt med minst mulig begrensninger. Det er helt sjef!
Peter, 31 år
BPA-assistent viser omsorg for ung bruker i rullestol

“Jeg elsker at jeg kan få være min egen sjef. BPA Nord har gitt meg den stabiliteten og friheten jeg behøver slik at jeg bare kan tenke på å leve livet mitt med minst mulig begrensninger. Det er helt sjef!

Peter, 29 år

Hvordan får du brukerstyrt personlig assistanse?

Siden 2015 har dette vært en rettighet.
Det starter med en søknad til din kommune eller bydel.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger veiledning for å komme i gang med din søknad om BPA i Nord-Norge.

BPA Nord hjelper deg!

Hvordan får du brukerstyrt personlig assistanse?

Siden 2015 har dette vært en rettighet.
Det starter med en søknad til din kommune eller bydel.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger veiledning for å komme i gang med din søknad om BPA i Nord-Norge.

Kontakt oss

Hovedkontor Tromsø: Strandvegen 106 Servicetelefon: 406 22 364

Setermoen: Altevannsveien 7
Telefon: 414 60 075

Kautokeino​: Bredbuktnesveien 50B
Telefon: 902 73 321

Alta: Myggveien 6
Telefon: 909 57 317

l

post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 406 22 364

Harstad: Mølnholtet 42
Telefon: 917 10 017

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

post@bpa-nord.no

Siste annonserte stillinger