BPA for barn og unge

Foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne har rett til å få avlastningen organisert som BPA istedenfor de ordinære tjenestene fra kommunen. Med BPA kan du bestemme hvem som jobber i ditt team, hvilke oppgaver de skal utføre og når dere behøver denne tjenesten.  

Hverdagen er hektisk med barn og mange gjøremål. Assistenter som jobber i en BPA-ordning skal bidra til å skape forutsigbarhet, trygghet og avlaste med oppgaver i hverdagen. Foreldre har best kunnskap om sine barns behov, oppfølging og aktiviteter. Assistentene skal bidra til målrettet å jobbe etter familiens retningslinjer og ønsker, som bidrar til at hverdagen fungerer optimalt.

Eldre barn og ungdom vil etter hvert ha endrede behov. De ønsker gjerne å slutte på skolefritidsordning, være sammen med venner utenom skolen, delta aktivt på sportslige arrangementer sammen med jevnaldrende, trene, utvikle seg selv, gå på kino eller ungdomsklubb. Å kunne delta når en vil, på hva en vil og med hvem en vil, uten å til enhver tid å ha foresatte tilgjengelig, er et behov som oppstår hos mange. 

Ungdom har behov for privatliv og muligheten til å leve selvstendig. På et tidspunkt oppstår deres behov for frihet og løsrivelse fra hjemmet. Overgang til ungdoms- eller videregående skole gir nye venner, møtesteder og interessefelt.  En BPA-assistent kan dermed være løsningen for å ivareta bistand som er nødvendig i hverdagen og samtidig imøtekomme deres behov for å være ungdom.

BPA Nord har lang og bred erfaring med å tilrettelegge og bistå familier med skreddersydde løsninger for BPA-ordning.