BPA gir meg frihet!

– mulighet til å gjøre det jeg vil, når jeg vil – uavhengig av andre instanser.
Det er helt sjef!

Kristian, med BPA ordning i Harstad

Sjef i eget liv!

«Livet før BPA var et liv etter klokka. Jeg måtte innrede meg etter når kommunen kunne komme å hjelpe meg. Det var et stressende liv og ikke det mest verdige man kunne leve. Nå med BPA, kan familie og venner forbli familie og venner – og ikke måtte være hjelpere.».

Jeg heter Kristian Skoglund og har spinal muskelatrofi – en muskelsykdom, og har BPA. Forskjellen BPA gjør for meg, er at det gir meg frihet. Muligheten til å gjøre det jeg vil, når jeg vil – uavhengig av andre instanser.

Trine hos BPA Nord

«Våre assistenter kommer veldig tett på livene våre og det å kunne velge hvem som ansettes, er en av de store fordelene med BPA» sier Kristian. 

Hege hos BPA Nord

«Det å kunne komme seg ut, når man har lyst, uten å plage venner og familie , gir meg et verdig liv» sier Kristian, med BPA-Nord ordning i Harstad

 

Et verdig liv med BPA!

BPA har gitt meg muligheten til å dra på museum når jeg vil, dra på kafé, fiske, være med familie, venner – å leve et så tilnærmet normalt liv man kan ha, når man har en såpass alvorlig sykdom.

For oss som trenger mye hjelp er det mange usikkerheter i hverdagen – og det er usikkerheter BPA fjerner.

 

 

BPA assistenten!

 

Med BPA har jeg selv full råderett over hvordan jeg vil at min hjelp skal organiseres, hvem som skal komme, når de skal komme og hvem som ansettes. Det er jeg som har siste ordet i alt.  Hvis det er sykdom blant mine assistenter, så har jeg allerede valgt ut hvem som skal være vikarer – som kommer når det blir fravær.

Da vet jeg hvem som kommer og at det er noen jeg har valgt ut og stoler på.

Styrer egen hverdag

 

Jeg er selv arbeidsleder for mine assistenter, og velger hvem som skal ansettes.. Det har vært viktig å kunne ha de samme assistentene over tid og at man blir godt kjent.

«I det kommunale tilbudet jeg hadde før vi fikk avtale med BPA Nord, var det vanskelig når noen ble syke, da ingen faste kunne steppe inn. Det å planlegge dagen var vanskelig» foreller Kristian.

Gjennom BPA Nord har jeg faste vikarer, så skulle assistentene våre bli syke kommer det alltid noen vi allerede kjenner og stoler på.

Tenker du at BPA Nord kan gjøre din hverdag bedre?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre!

l
post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364
Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384
Harstad: Mølnholtet  42
Telefon: 414 60 075
Narvik: Teknologiveien 12
Telefon: 414 60 075
Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317