Et friere liv!

På Ankenes, like utenfor Narvik, bor søstrene Eva (40) og Line (44) Grønvold. De har begge den arvelige sykdommen Dystrofi Myotonica. Les deres historie etter at de fikk hjelp fra BPA Nord.

Et friere liv med BPA

«I BPA-tilbudet vi hadde før vi fikk avtale med BPA Nord, var det vanskelig når noen ble syke» foreller søstrene. «Da kunne det gå lang tid uten hjelp fra assistent, da vi ikke hadde noen faste som kunne steppe inn. Gjennom BPA Nord har vi faste vikarer, så skulle assistentene våre bli syke, kommer det alltid noen vi allerede kjenner og stoler på. Vi opplever aldri å måtte klare oss uten hjelp grunnet sykdom hos ansatte».

På Ankenes, like utenfor Narvik, bor søstrene Eva (40) og Line (44) Grønvold. De har begge den arvelige sykdommen Dystrofi Myotonica, en sykdom som blant annet fører til svakhet i musklene, problemer med balansen, svekket lungekapasitet og lavere energinivå.

Oppgaver de fleste av oss ser på som dagligdagse, vil for søstrene bety utmattelse og at resten av dagen må tilbringes på sofaen.

Trine hos BPA Nord

«Våre ansatte kommer veldig tett på livene våre, så det er viktig at man får utvikle en god relasjon over tid», sier Line. «Ja, og det er viktig med en assistent som er litt lett å be» ler Eva. Humor og selvironi er det ikke mangel på, og latteren sitter løst mellom arbeidsleder og assistent.

Hege hos BPA Nord

«BPA har betydd utrolig mye for mitt liv»! «Selv om man kan bo hjemme betyr ikke det at det ikke er behov for hjelp i hverdagen, så jeg vil oppfordre alle som tenker at dette kan være en tjeneste som kan hjelpe dem, til å be om hjelp».

 

bpa i tromsø

«Vi er glade i å være ute i naturen, men det er ikke så enkelt å komme seg ut på tur på egne bein. Derfor er vi ekstra glade for at vi har mulighet for å delta på terapiridning en gang i uka. Å få være sammen med hestene og oppleve naturen fra hesteryggen er helt fantastisk», sier Eva.

Et rikere liv med BPA

Eva og Line har ulike behov for hvor mye bistand de trenger i hverdagen, men felles for dem begge er at de har fått et enklere og rikere liv ved hjelp av BPA Nord. De siste 10 årene har damene hatt egne assistenter som bidrar med stort og smått i hverdagen.

Eva forteller at hun tidligere trengte en uke på å komme gjennom de vanligste husarbeidsoppgavene i leiligheten sin, og når man da kom i mål var det bare å starte forfra. Å støvsuge for eksempel, ville bety at resten av dagen gikk med til å komme seg igjen. «Livskvaliteten har blitt mye bedre etter at jeg fikk assistent. Ikke bare hjemme i huset, men jeg kommer meg også ut for å få gjort alt jeg trenger de dagene jeg har assistent», forklarer Eva.

Det sosiale er en viktig faktor for god livskvalitet. «Nå kommer jeg meg ut, og blir ikke bare hjemme og gjør de samme tingene hele tiden. Med hjelp fra assistent kan jeg spise lunsj på kafé, dra på strandturer, konserter og andre aktiviteter sammen med venner. Assistenten min har også gård som både jeg og Line har fått besøke», forteller Eva.

Et fullverdig liv

 

For Line er muligheten til å delta på aktiviteter, utflukter og reiser, både fritidsreiser og behandlingsopphold veldig viktig. Med hjelp fra assistentene sine kan hun reise på ferie, delta på fritidsaktiviteter, få mer mosjon, komme seg ut i naturen og få nye opplevelser. «Jeg føler at livet mitt har blitt mer fullverdig ved hjelp av BPA. At jeg får hjelp til husarbeid og tunge ting, gir meg overskudd og krefter til å kunne opprettholde et sosialt liv», sier Line. Både Line og assistenten hennes, Isabell, beskriver forholdet dem imellom som et nært vennskap med godt samhold og mye humor. «Det er høyt under taket og mye selvironi her», ler Line.

Line har behov for transport for å komme seg rundt, og ved hjelp av assistenten sin er mange begrensninger i hverdagen borte. Hun har tilgang til hjelpemidler som rullestol, rullator og scooter, men rekkevidden for hva man kan få til, øker betraktelig når man kan kjøre bil. Eva kjører bil selv, men noen dager er formen dårligere. Da er det veldig godt at assistenten kan kjøre til og fra behandling hos fysioterapeut og andre avtaler.

Også Eva trekker frem det sosiale som en viktig faktor for god livskvalitet. «Nå kommer jeg meg ut, og blir ikke bare hjemme og gjør de samme tingene hele tiden. Med hjelp fra assistent kan jeg spise lunsj på kafé, dra på strandturer, konserter og andre aktiviteter sammen med venner. Assistenten min har også gård som både jeg og Line har fått besøke», forteller Eva.

Styrer egen hverdag

 

Søstrene er selv arbeidsledere for sine assistenter, og velger hvem som skal ansettes hos dem. For både Line og Eva har det vært viktig å kunne ha de samme assistentene over tid og at man blir godt kjent. «Våre ansatte kommer veldig tett på livene våre, så det er viktig at man får utvikle en god relasjon over tid», sier Line. «Ja, og det er viktig med en assistent som er litt lett å be», ler Eva. Humor og selvironi er det ikke mangel på, og latteren sitter løst mellom arbeidsleder og assistent.

De har begge hatt faste assistenter over tid, og trekker frem stabiliteten som en viktig nøkkelfaktor for å trives med BPA. For Eva har det vært avgjørende at assistenten er rolig og avbalansert og lett å snakke med og be om hjelp. Line trekker frem det nære forholdet man får når man er så tett på hverandre, så her er kjemien veldig viktig.

«I BPA-tilbudet vi hadde før vi fikk avtale med BPA Nord, var det vanskelig når noen ble syke», foreller søstrene. «Da kunne det gå lang tid uten hjelp fra assistent, da vi ikke hadde noen faste som kunne steppe inn. Gjennom BPA Nord har vi faste vikarer, så skulle assistentene våre bli syke kommer det alltid noen vi allerede kjenner og stoler på. Vi opplever aldri å måtte klare oss uten hjelp grunnet sykdom hos de ansatte».

Det er viktig å be om hjelp

 

 

Både Line og Eva beskriver at BPA har gitt dem mulighet til å leve det livet de selv ønsker. «Jeg får mulighet til å ha et mer aktivt liv uten så mange begrensninger», forteller Line. Søstrene styrer alle detaljene i egen hverdag, og kan innenfor antallet timer de har vedtak om BPA, selv regulere hvilke tidspunkt det er mest hensiktsmessig å ha hjelp.

Med assistent fra BPA Nord er det arbeidslederen selv som bestemmer hva ressursene skal brukes på og hva de ønsker å benytte tiden med assistenten på. Noen dager vil det være husarbeid og praktiske gjøremål som står på agendaen, mens andre dager er det sosiale aktiviteter. «Jeg har fått oppleve mye og vært mange steder etter at jeg fikk assistent, som ikke ville vært mulig uten», forteller Eva.

For Eva er det viktig å trekke frem viktigheten av å be om hjelp dersom man trenger det. «Jeg tror mange tenker at de er for friske til å ha assistent. Jeg var veldig usikker på om BPA var noe for meg i begynnelsen, men jeg ville virkelig ikke vært det foruten. Det har betydd utrolig mye for mitt liv»!

«Selv om man kan bo hjemme betyr ikke det at det ikke er behov for hjelp i hverdagen, så jeg vil oppfordre alle som tenker at dette kan være en tjeneste som kan hjelpe dem, til å be om hjelp», avslutter Eva.

 

 

 

Tenker du at BPA Nord kan gjøre din hverdag bedre?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre!

 

Link til BPA valg i Narvik Kommune?  [ Her kan du søke ]

BPA Nord Narvik

 

Kontaktperson Jan Brede Johnsen

Teknologiveien 12 –  Epost – Telefon: 414 60 075

l

post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet  42
Telefon: 414 60 075

Narvik: Teknologiveien 12
Telefon: 414 60 075

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317