Vi gir deg hjelpen du trenger

Hvorfor velge BPA Nord?

Våre lokale BPA-koordinatorer er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Deleger bort administrative oppgaver fra din BPA-ordning til dem, så frigjør du tid til din hverdag og fritid. BPA Nord hjelper deg når du ber om det, du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen. Vi har bygget opp en fleksibel tjeneste for deg som arbeidsleder.

 

 • Lokal tilstedeværelse sikrer deg rask bistand når du får behov for det
 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår for dine assistenter
 • Arbeidsledere og assistenter har tilgang til vakttelefon hele døgnet
 • Egen konto for driftsmidler
 • Nettbasert portal med oversikt over turnuser og driftskonto
 • Vi tilbyr arbeidslederkurs og assistentkurs
 • Du får bistand fra koordinator og hjelp når du ber om det

 

Hvorfor velge BPA Nord?

Våre lokale BPA-koordinatorer er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Deleger bort administrative oppgaver fra din BPA-ordning til dem, så frigjør du tid til din hverdag og fritid. BPA Nord hjelper deg når du ber om det, du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen. Vi har bygget opp en fleksibel tjeneste for deg som arbeidsleder.

 

 • Lokal tilstedeværelse sikrer deg rask bistand når du får behov for det
 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår for dine assistenter
 • Arbeidsledere og assistenter har tilgang til vakttelefon hele døgnet
 • Egen konto for driftsmidler
 • Nettbasert portal med oversikt over turnuser og driftskonto
 • Vi tilbyr arbeidslederkurs og assistentkurs
 • Du får bistand fra koordinator og hjelp når du ber om det

 

Lokal tilstedeværelse

Vår lokale tilstedeværelse sikrer deg rask bistand når du får behov for det. Våre ansatte er bosatt i din region, og kjenner landsdelen og kulturen godt. Etter mange år som leverandør av BPA har vi gode samarbeidsrutiner med saksbehandlere fra kommunen og erfaring fra ulike type ordninger.

Lokal tilstedeværelse

Vår lokale tilstedeværelse sikrer deg rask bistand når du får behov for det. Våre ansatte er bosatt i din region, og kjenner landsdelen og kulturen godt. Etter mange år som leverandør av BPA har vi gode samarbeidsrutiner med saksbehandlere fra kommunen og erfaring fra ulike type ordninger.

Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår

BPA Nord er en attraktiv arbeidsgiver. Du som arbeidsleder skal være trygg på at dine assistenter blir fulgt opp og har gode arbeidsforhold. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjonsordning og gode og ordnede arbeidsvilkår. 

Våre koordinatorer er tilgjengelige for assistentene. De skal føle seg trygge på at deres arbeidsgiver er tilgjengelige for dem ved behov, enten det er for samtale om arbeidsforhold, oppfølging av timelister, ferieplanlegging, sykdom, avvik eller annet.

Vi har en bedriftshelsetjeneste som prioriterer våre ansatte, slik at de får raskt tilbud når vi tar kontakt. Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet for alle i vår bedrift. Arbeidsgiver, arbeidsleder og ansatte skal ha som mål å ha et godt samarbeid og god dialog som fremmer gode dager for deg. 

Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår

BPA Nord er en attraktiv arbeidsgiver. Du som arbeidsleder skal være trygg på at dine assistenter blir fulgt opp og har gode arbeidsforhold. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjonsordning og gode og ordnede arbeidsvilkår. 

Våre koordinatorer er tilgjengelige for assistentene. De skal føle seg trygge på at deres arbeidsgiver er tilgjengelige for dem ved behov, enten det er for samtale om arbeidsforhold, oppfølging av timelister, ferieplanlegging, sykdom, avvik eller annet.

Vi har en bedriftshelsetjeneste som prioriterer våre ansatte, slik at de får raskt tilbud når vi tar kontakt. Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet for alle i vår bedrift. Arbeidsgiver, arbeidsleder og ansatte skal ha som mål å ha et godt samarbeid og god dialog som fremmer gode dager for deg. 

Tilgang til vakttelefon hele døgnet

Arbeidsledere og assistenter i BPA Nord har tilgang til vakttelefon hele døgnet. Vi bistår ved akutte hendelser og behov. Behøver du bistand til å finne vikar? Kom ikke den ansatte på jobb? Vi er der for å løse utfordringene sammen med deg. 

Tilgang til vakttelefon hele døgnet

Arbeidsledere og assistenter i BPA Nord har tilgang til vakttelefon hele døgnet. Vi bistår ved akutte hendelser og behov. Behøver du bistand til å finne vikar? Kom ikke den ansatte på jobb? Vi er der for å løse utfordringene sammen med deg. 

Konto for driftsmidler

Din hverdag, ditt liv. Vi er opptatt av at du skal ha muligheten til å leve et fritt og selvstendig livBPA Nord har derfor opprettet en konto for driftsmidler. Dette gir arbeidsledere muligheten til å få refundert en del av utgiftene som kommer som følge av å ha ansatte. Midlene er øremerket til utgifter for ansatte, administrasjon og arbeidsmiljøtiltak. 

Konto for driftsmidler

Din hverdag, ditt liv. Vi er opptatt av at du skal ha muligheten til å leve et fritt og selvstendig livBPA Nord har derfor opprettet en konto for driftsmidler. Dette gir arbeidsledere muligheten til å få refundert en del av utgiftene som kommer som følge av å ha ansatte. Midlene er øremerket til utgifter for ansatte, administrasjon og arbeidsmiljøtiltak. 

Nettportal

Alle turnuser er lett tilgjengelige i vår nettportal, med mulighet for å benytte mobilapp. I denne portalen registrerer ansatte timer og fyller ut timelister fortløpende. Arbeidsleder har til enhver tid oversikt over turnuser, sykefravær, tilgjengelige timer og midler på driftskonto. 

Nettportal

Alle turnuser er lett tilgjengelige i vår nettportal, med mulighet for å benytte mobilapp. I denne portalen registrerer ansatte timer og fyller ut timelister fortløpende. Arbeidsleder har til enhver tid oversikt over turnuser, sykefravær, tilgjengelige timer og midler på driftskonto. 

Assistentkurs

Alle våre assistenter får tilbud om grunnkurs BPA-assistent og andre tilrettelagte kurs, som vi i samråd med deg, vurderer at de kan ha nytte av. De aller fleste kursene innvilges uten at du som arbeidsleder må benytte vedtakstimer på den ansatte. I BPA Nord vil alle nye assistenter få opplæringsvakter. Antall dager tilpasses etter behov. Disse vaktene blir ikke trukket av dine vedtakstimer.

Assistentkurs

Alle våre assistenter får tilbud om grunnkurs BPA-assistent og andre tilrettelagte kurs, som vi i samråd med deg, vurderer at de kan ha nytte av. De aller fleste kursene innvilges uten at du som arbeidsleder må benytte vedtakstimer på den ansatte. I BPA Nord vil alle nye assistenter få opplæringsvakter. Antall dager tilpasses etter behov. Disse vaktene blir ikke trukket av dine vedtakstimer.

Arbeidslederkurs

For å sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap om det å drive en BPA-ordning som arbeidsleder, vil du måtte gjennomføre et obligatorisk arbeidslederkurs. Kurset hos oss gis en-til-en. Vår kursholder avtaler med deg direkte tidspunkt for gjennomgang og opplæring i de temaer som du må ha kunnskap om. Da kan du få opplæringen tilpasset deg og dine behov, i det tempoet du ønsker. Det gis rom for å kunne spørre underveis, og kursholder er tilgjengelig for deg hele tiden. 

Arbeidslederkurs

For å sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap om det å drive en BPA-ordning som arbeidsleder, vil du måtte gjennomføre et obligatorisk arbeidslederkurs. Kurset hos oss gis en-til-en. Vår kursholder avtaler med deg direkte tidspunkt for gjennomgang og opplæring i de temaer som du må ha kunnskap om. Da kan du få opplæringen tilpasset deg og dine behov, i det tempoet du ønsker. Det gis rom for å kunne spørre underveis, og kursholder er tilgjengelig for deg hele tiden. 

Bistand fra koordinator

Arbeidsleder har i utgangspunktet påtatt seg å være daglig leder av sin BPA-ordning. Med det følger det administrasjonsoppgaver, oppfølging av lovverk og rutiner for de ansatte. Din koordinator i BPA Nord vil kunne bistå deg og utføre mange av disse oppgavene på vegne av deg. Vi er aktive ved rekruttering, intervju og ansettelse. Vi bistår med turnus og ferieavvikling, samt i personalmøter og medarbeidersamtaler. Oppfølging av sykmeldte og oppgaver rundt personaladministrasjon.

Bistand fra koordinator

Arbeidsleder har i utgangspunktet påtatt seg å være daglig leder av sin BPA-ordning. Med det følger det administrasjonsoppgaver, oppfølging av lovverk og rutiner for de ansatte. Din koordinator i BPA Nord vil kunne bistå deg og utføre mange av disse oppgavene på vegne av deg. Vi er aktive ved rekruttering, intervju og ansettelse. Vi bistår med turnus og ferieavvikling, samt i personalmøter og medarbeidersamtaler. Oppfølging av sykmeldte og oppgaver rundt personaladministrasjon.

Hjelp når du ber om det

Enten du allerede har BPA-ordning eller er helt ny i BPA-verden, skal du føle deg trygg på at vi alltid vil hjelpe deg når du ber om det. Vi har bistått i mange oppstarter og vi har gjennomført mange virksomhetsoverdragelser mellom leverandører. 

BPA Nord kan kostnadsfritt hjelpe til med å skrive søknad og å utarbeide svar på klage i samarbeid med deg. Vi bistår i kartlegging som skal vedlegges til kommunen

BPA Nord skal være fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi jobber for at du skal ha dedikerte assistenter i din hverdag. Som arbeidsgiver vil vi veilede deg og assistentene dine i deres roller, og vi vil være rådgiver for deg i den daglige driften.

Hjelp når du ber om det

Enten du allerede har BPA-ordning eller er helt ny i BPA-verden, skal du føle deg trygg på at vi alltid vil hjelpe deg når du ber om det. Vi har bistått i mange oppstarter og vi har gjennomført mange virksomhetsoverdragelser mellom leverandører. 

BPA Nord kan kostnadsfritt hjelpe til med å skrive søknad og å utarbeide svar på klage i samarbeid med deg. Vi bistår i kartlegging som skal vedlegges til kommunen

BPA Nord skal være fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi jobber for at du skal ha dedikerte assistenter i din hverdag. Som arbeidsgiver vil vi veilede deg og assistentene dine i deres roller, og vi vil være rådgiver for deg i den daglige driften.

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet  42
Telefon: 917 10 017

Narvik: Teknologiveien 12
Telefon: 414 60 075

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

l

post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet 42
Telefon: 917 10 017

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

post@bpa-nord.no