Jobb hos oss

BPA Nord forsøker etter beste evne å håndplukke assistenter slik at behov, kjemi og interesse stemmer overens. Som assistent forventes det at du er lyttende, bidrar til å skape forutsigbarhet, trygghet og avlaste med oppgaver i hverdagen. En samtalepartner, støttefunksjon og medspiller i «sjefens» liv.

Jobb hos oss

BPA Nord forsøker etter beste evne å håndplukke assistenter slik at behov, kjemi og interesse stemmer overens. Som assistent forventes det at du er lyttende, bidrar til å skape forutsigbarhet, trygghet og avlaste med oppgaver i hverdagen. En samtalepartner, støttefunksjon og medspiller i «sjefens» liv.

BPA Nord-assistenten

Som assistent i BPA-ordningen er det viktig å være fleksibel og lyttende. Du skal hjelpe til med daglige gjøremål, i og utenfor hjemmet eller i jobb- og skolesituasjon.

Jobben

For deg som allerede er BPA-assistent eller tenker å bli det, er det viktig å notere seg følgende:
  • Den som mottar BPA-tjenester eller en pårørende er som regel arbeidsleder og vil være din nærmeste leder.
  • Det er arbeidsleder som intervjuer og ansetter sine assistenter.
  • BPA Nord er arbeidsgiver og tar seg av arbeidskontrakter, lønn, sykelønn, pensjon mm.
  • BPA Nord er opptatt av at assistentene skal føle seg verdsatt gjennom godt samarbeid og gode arbeidsbetingelser.
  • Assistentene har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø.
  • Assistentene får adgang til digitale verktøy for timelisteføring og turnusoversikt.
  • Assistentene får tilbud om ulike kurs betalt av BPA Nord.

Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe i BPA Nord? Du kan sende en åpen søknad til post@bpa-nord.no eller følge med på oversikt over ledige stillinger på nav.no eller på bpa-nord.no/ledige-stillinger/

Ledige stillinger

Ønsker du å jobbe i BPA Nord? Du kan sende en åpen søknad til post@bpa-nord.no eller følge med på oversikt over ledige stillinger på nav.no eller på bpa-nord.no/ledige-stillinger/

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet  42
Telefon: 917 10 017

Narvik: Teknologiveien 12
Telefon: 414 60 075

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

l

post@bpa-nord.no

Kontakt oss

Vakttelefon for alle kommuner
Telefon: 406 22 364

Tromsø: Strandvegen 106
Telefon: 917 22 384

Harstad: Mølnholtet 42
Telefon: 917 10 017

Alta: Follumsvei 1
Telefon: 909 57 317

post@bpa-nord.no