Ledige stillinger i Kvæfjord

Miljøterapeut eller miljøarbeider i Kvæfjord i medlever-turnus

Privat Omsorg Nord har behov for en miljøterapeut eller miljøarbeider med erfaring (minimum 3 år) med autister i kombinasjon med utviklingshemming. Av hensyn til kjønnsbalanse og likestilling, samt av hensyn til tjenestemottager søkes det etter en kvinnelig ansatt.

Annen helsefaglig utdanning med nevnte erfaring kan også være aktuelt. Stilling etter avtale, primært 100% stilling — medleverturnus.

Arbeidssted er privatbolig i Kvæfjord. Bruker er ung mann på 20.

Det er fattet vedtak ihht kap. 9 i HOT. Det er alltid to personell til stede.

Erfaring og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Send søknad med referanser/CV innen 10. mai 2020 til:

post@privat-omsorg.no

med kopi til:

morten@tiangruppen.no.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med Morten Sørgård på telefon 411 29 060.

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d3564e46-b1eb-4837-9bdc-5380f04dafdb