Ledige stillinger

bpa i tromsø

Trine Sørensen (t.v) og Hege Berg er koordinatorer og legger til rette for at BPA-brukerne skal være sjef i egen hverdag  Foto: Ole Åsheim

Hege og Trine jobber for at alle skal være sjef i egen hverdag

BPA Nord skal bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne i landsdelen. Slik jobber koordinatorene for å gjøre hverdagen enklere for andre.

Hege Berg og Trine Sørensen er koordinatorer i BPA Nord, som er BPA-avdelingen i Privat Omsorg Nord. De tilrettelegger for at de som trenger ekstra hjelp i hverdagen får brukerstyrt personlig assistanse. Mens store deler av samfunnet går på lavgir, går arbeidet til koordinatorene i det samme høye tempoet.

– Vi blir stolte av oss selv når vi får til å fortsette arbeidet mens samfunnet rundt er så begrenset. Det føles bra å kunne være på jobb og hjelpe til med det som trengs, sier Hege og Trine.

Koordinatorene har måttet omstille seg med hensyn til kommunikasjon og fordeling av oppgaver. Tett dialog med arbeidsledere, brukere og assistentene er viktig for å sikre at jobben gjøres på en trygg og god måte.

– I likhet med resten av helsevesenet har vi grundig fokus på smittevern. BPA-assistentene møter i tillegg på nye utfordringer med restriksjoner på reise, stans i kollektivtrafikken, begrensning på hvor mange personer som kan være i lag samtidig. Men det finnes som regel en løsning på utfordringene, forklarer de.

Hege hos BPA Nord
– Jeg blir stolt når vi får til å fortsette arbeidet mens samfunnet rundt er så begrenset, sier Hege Berg.

Stort ansvar

Koordinatorene bistår brukerne med å administrere BPA-ordningen og legger til rette for at brukerne skal være sjef i sin egen hverdag.

– Alle har forskjellige ønsker og behov i sitt liv. Det viktigste med vår jobb er at vi kan gi hjelp til de som har behov for det, sier Hege.

Hege startet som BPA-assistent i 2006, og har god kjennskap til hele verdikjeden i en BPA-ordning. Hun er bevisst ansvaret som følger med koordinatorjobben, og kjenner at det gir ekstra mening å være en person som hjelper andre og finner løsninger på problemstillinger.

– En dyktig koordinator må kunne sette seg inn i brukernes ønsker, og jobbe med flere oppgaver samtidig. Vår viktigste funksjon er å samle sammen de forskjellige oppgavene og sørge for at alle får det de trenger, forklarer hun.

Trine hos BPA Nord
– På noen måter føles jobben ekstra viktig i en krise som dette. Men den er jo viktig hele tiden, sier Trine Sørensen

Litt ekstra stolt

Da regjeringen innførte innskrenkende tiltak for å bekjempe pandemien, trakk de fram yrkesgrupper som har en samfunnskritisk rolle. Særlig helsepersonell har fått stor oppmerksomhet for den viktige jobben de gjør, og Trine kjenner på stoltheten av å kunne bidra.

– Jeg er egentlig stolt sånn generelt over meg selv og alle som jobber i helsevesenet, men litt ekstra nå ja, smiler hun.

Trine er er utdannet spesial helsefagarbeider og jobbet tidligere på UNN. Overgangen til BPA Nord har gitt en ny og spennende arbeidshverdag.

– Jeg liker at det er mye som skjer og at det er litt hektisk. Det gjelder å ha tunga rett i munnen og løse det som måtte komme, sier Trine.

Hun er enig i at arbeidsoppgavene føles viktig midt i korona-krisen, men understreker at det er en følelse som ikke bare er forbeholdt krisetider.

– Det gir mening å vite at du har gode og flinke ansatte som er ute og hjelper brukerene. Det viktigste er at ting fungerer og brukerne har det bra, forteller Trine.

 
Artikkel er laget av NordlysLAB